Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin przyznawania nagród

LAUR DZIEKANA

WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ORAZ PRZYZNAWANIA INNYCH WYRÓŻNIEŃ

dla najlepszych studentów

 

§ 1

Laurem Dziekana wyróżnia się studenta Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w danym roku akademickim uzyskał największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za działalność społeczną i akademicką.

§ 2

Dziekan Wydziału ma także prawo przyznania innych wyróżnień. Mogą to być m.in.:

1. Wyróżnienie dla studenta, który w danym roku akademickim wykazał się wysoką aktywnością naukową.

2. Wyróżnienie dla studenta, który w danym roku akademickim wykazał się wysoką aktywnością sportową.

3. Wyróżnienie dla studenta, który w danym roku akademickim wykazał się wysoką aktywnością artystyczną.

4. Wyróżnienie dla studenta, który w danym roku akademickim wykazał się wysoką aktywnością społeczną lub akademicką.

5. Wyróżnienie dla najbardziej aktywnego starosty roku.

6. Wyróżnienie dla najbardziej aktywnego koła naukowego działającego na wydziale.

7. Wyróżnienie dla studenta, który w danym roku akademickim przyczynił się do rozpropagowania dobrego imienia Wydziału poprzez wygraną w konkursie lub kreację i realizację inicjatywy prospołecznej.

§ 3

1. Liczbę wyróżnień określa Dziekan Wydziału.

2. W przypadku wyróżnień o których mowa w § 2 ust. 1 – 4 Dziekan może wyróżnić więcej niż jednego studenta.

3. Dziekan ma także prawo przyznania innych wyróżnień, które nie zostały wymienione w § 2. W tym celu może zasięgnąć opinii przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału.

 

§ 4

W przypadku przyznania wyróżnienia o których mowa w § 2 ust. 4 – 6 Dziekan Wydziału zasięga opinii przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału.

 

§ 5

Formę Lauru Dziekana oraz wyróżnień określa Dziekan Wydziału.

 

§ 6

Laur oraz pozostałe wyróżnienia wręcza Dziekan Wydziału w trakcie Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego.

 

§ 7

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie Lauru Dziekana Wydziału Socjologiczno - Historycznego UR są:

1. Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

2. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

3. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

4. Prodziekan ds. Promocji

5. Dyrektor Instytutu Archeologii

6. Dyrektor Instytutu Filozofii

7. Dyrektor Instytutu Historii

8. Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce

9. Dyrektor Instytutu Socjologii

10. Przedstawiciele Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno – Historycznego,

11. Grupa co najmniej 15 studentów, za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału właściwego ds. studentów.

 

§ 8

Osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów składają wnioski w Dziekanacie Wydziału w terminie do 15 września. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta.

 

§ 9

Osoby uprawnione do składania wniosków o którym mowa w § 7 mogą wskazać jednego kandydata. Przepisu nie stosuje się w przypadku § 7 ust. 11.

 

§ 10

Wyboru studenta, któremu ma zostać przyznany Laur Dziekana Wydziału dokonuje Kapituła w składzie:

1. Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

2. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

3. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

4. Prodziekan ds. Promocji

5. Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

6. Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR właściwy ds. studentów

7. Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR właściwy ds. Nauki.

 

§ 11

Kapituła dokonuje wyboru najlepszego studenta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności 3/4 jej członków.

 

§ 12

Student może zostać nagrodzony Laurem Dziekana tylko raz.

 

§ 13

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać:

1. Dziekan w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studentów Wydziału,

2. Przedstawiciele Samorządu Studentów Wydziału w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

 

§ 14

Wzór wniosku o przyznanie Lauru Dziekana Wydziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 15

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow