Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

PROF. ZW. DR HAB. WALDEMAR FURMANEK

profesor zwyczajny

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: furmanek@ur.edu.pl

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

problematyka przemian w pedagogice jako konsekwencja transformacji cywilizacji; wartości w pedagogice; humanistyczna pedagogika pracy, edukacja zawodowa, dydaktyka szkoły wyższej

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka. UR Rzeszów 2015, stron 402, ISBN 978-83-7996-221-1.

 W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka. Rzeszów 2016. Rzeszów 2016, stron 419 recenzowała prof. zw. dr hab. K. Chałas.

Furmanek W., CZŁOWIEK w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie. Wyd. Naukowe UR, Rzeszów, 2019, ISBN 978-83-7996-604-2.

 

Redakcja naukowa prac zbiorowych:

  1. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 205, ISBN 978-83-7996-130-6.
  2. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 342, ISBN 978-83-7996-131-3.
  3. W. Furmanek, Redakcja tomu Dydaktyka informatyki 10(2015). Wyd. UR, stron 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0
  4. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi wobec wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. ?, ISBN 978-83-7996-131-3.
  5. Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Uczenie się, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss.277 ISBN 978 -83-7996-590-8.
  6. Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rocznik Naukowy nr 2/2010, część 2.Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7586-043-6

 

Artykuły:

W. Furmanek, Pedagogika wobec wyzwań współczesności (Pedagogy in view of challenge of the present), [w:].„Annales Universitis Mariae Curie- Skłodowska” Sectio J, Pedagogia- Psychologia, vol. XXVI, s. 11-35, 1-2; ISSN 0867-2040

W. Furmanek, Od rozpoznania problematyki do badań naukowych, [w:].Dydaktyka informatyki 10(2015). Wyd. UR, s. 7-10; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0

W. Furmanek, Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy, „Labor et Educatio”, nr 2/2015, s. 9-31, ISSN 2353-4745.

W. Furmanek, Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca w cywilizacji informacyjnej [w:].„Technica a vzdelavanie”, Rocnik 3/2014, s. 34-36.

W. Furmanek, Jan Paweł II –nauczycieli i wychowawca. [w:].S. Nabywaniec red., Święty Jan Paweł II-pierwszy doktor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyd. UR Rzeszów 2015, s. 155 -185,.ISBN 978-83-7996-184-9.

W. Furmanek, Niektóre problemy procesów urzeczywistniania wartości, [w:].Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 205, ISBN 978-83-7996-130-6.

W. Furmanek, Mała/duża; dobra/zła szkoła w perspektywie XXI wieku,[w:].Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej, Red. R. Pęczkowski, Wyd. UR Rzeszów 2015, s. 60-78, ISBN 978-83-7996- 182-5.

W. Furmanek, Technologiczny radar CISCO, [w:].Dydaktyka informatyki 10(2015). Wyd. UR, s. 15- 20; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0.

W. Furmanek, Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki, [w:].„Dydaktyka informatyki” 10(2015). Wyd. UR, s. 49-63; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0.

W. Furmanek, Refleksje Jubilata o humanistycznej pedagogice pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, 2015, s. 219-232, ISSN 15-07-6563.

W. Furmanek, Wady i zalety telepracy, [w:].„ EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA” Kwartalnika Naukowy. Nr 1(11) 2015, s. 125-127, Wyd. UR Rzeszów, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Internet źródłem nadmiarowości informacji, [w:].„ EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA. Kwartalnika Naukowy”. Nr 3(13) 2015, s. 11- 26. Wyd. UR Rzeszów, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Globalizacja a problematyka zdrowia jako wartości, [w:].Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji , red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 31-43, ISBN 978-83-64927-12-6

2016

Furmanek W., Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjne. Zarys problematyki, [w:].

„Szkoła - Zawód – Praca”, 2014, Numer 7/8. (wcześniej nie wykazane)

Furmanek W., Jan Paweł II. Nauczyciel i wychowawca. [w:] ŒŚwięty Jan Paweł II - pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod red. nauk. Stanisława Nabywańca; we współprac. z Waldemarem Furmankiem, Kazimierzem Ożogiem, Wiolettą Zawitkowską. ISBN 978-83-7996-184-9

Furmanek W., Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjne. Zarys problematyki, [w:].

„Szkoła - Zawód – Praca”, 2014, Numer 7/8. (wcześniej nie wykazane)

Furmanek W., Niektóre zagrożenia ze strony technologii Internetu (Some threats from the Internet technology). Nitra maj 2014 (w druku);

Furmanek W., Pedagogika wartości, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 734 -753. ISBN078-83-7557-168-4.znaków 58 872

Furmanek W., Poliparadygmatyczny charakter pedagogiki wartości, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 799 - 807. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 28473

Furmanek W., Praca człowieka jako kategoria aksjologiczna, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 827 - 836. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 28437

Furmanek W., Praca jako dobro człowieka, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 840 - 849. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 89164

Furmanek W., Pracoholizm, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2016, ss. 849 - 853. ISBN078-83-7557-168-4. Znaków 10599

Furmanek W., Pracowitość, [w:].Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maja (ks.) Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, ss. 853 - 855. ISBN078-83-7557-168. znaków 6793

Furmanek W., Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości (Contemporaneity − threats to the world of values),[w:].„ Studia Paedagogica Ignatiana”, vol 19, 2016, ss. 125-157. ISSN 2450-5358, e-ISSN 2450-5366.

Furmanek W., Szczęście kategorią teleologii współczesnej pedagogiki. [w:].„Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności”, pod red. A. Karpińskiej, K. Borawskiej-Kalbarczyk, A. Szwarc, Toruń 2016, s. 253-267, ISBN 978-83-8019-422-9

W. Furmanek, Edukacja wobec problemów bezpieczeństwa [w:].EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE GLOBALIZACJI, red. nauk. E. Rostańska, K. Wójcik, W. Kojs, Wyd. Naukowe WSB W Dąbrowie Górniczej , 2016, ss. 31 - 51, ISBN 978-83-64927-56-0.

W. Furmanek, Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca, „Edukacja – Technika – Informatyka”. Kwartalnik Naukowy nr 2(16) 2016, Wyd. UR Rzeszów, s. 17-25, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Problematyka języka pedagogiki (pracy), (The issue of language pedagogy (work)), “Labor et Educatio”, nr 3/2016, s. 9-31, ISSN 2353-4745.

W. Furmanek, Praca w systemie wartości pokolenia Y, [w:].Furmanek W., Długosz A. (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi wobec wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. ?, ISBN 978-83-7996-131-3.

W. Furmanek, Metodologiczne trudności badań pogranicza problematyki edukacji, techniki i informatyki, Edukacja – Technika – Informatyka”. Kwartalnik Naukowy nr 3(17) 2016, Wyd. UR Rzeszów, ISSN 2080-9096.

W. Furmanek, Konsekwencje merytoryczne twierdzenia: praca jest wartością dla pedagogiki pracy, UMCS Lublin (w druku)

W. Furmanek, W poszukiwaniu tożsamości współczesnej pedagogiki pracy. Refleksje z lektury monografii F. Szloska: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Warszawa 2015, stron 322. (tekst w druku)

 W. Furmanek, Wybrane technologie informacyjne dla edukacji. Zarys problematyki. „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1(14)2016, s. 15-29, ISSN 2084-1108.

Recenzja książki Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Pod re. K. Chałas, B. Komorowskiej, M. Cegiełki-Buk, KUL Lublin 2016, stron 333.

W. Furmanek, Aksjologia pedagogiki pracy, APS Warszawa (w druku)

W. Furmanek, Niedostatki podziału cyfrowego. Dydaktyka informatyki 11(2016). Wyd. UR, s. 15- 20; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0

W. Furmanek, Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych, Dydaktyka informatyki, 11(2016). Wyd. UR, s. 15- 20; 194, ISSN 2083-3156, ISBN 978-83-7996-145-0

2017

W. Furmanek, Konsekwencje merytoryczne twierdzenia „praca jest wartością” dla pedagogiki pracy [w:].ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE - SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA VOL. XXX, 2 SECTIO J 2017

W. Furmanek, Dojrzałość aksjologiczna. Eksplikacja pojęcia. [w:].„Etyka. Rodzina. Społeczeństwo”, tom 2, pod red. A. Garbarza, W. Matuskiewicza, M. Urbańskiej. Wyd. Naukowe UR Rzeszów 2017, ss. 13-37. ISBN 978-83-7996- 416-1

W. Furmanek, Metodologiczne konsekwencje twierdzenia” praca jest wartością”, [w:]. „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio” J Vol 30, No 1 (2017).

W. Furmanek, Analfabetyzm funkcjonalny czasu transformacji cywilizacji [w:].„Edukacja-Technika-Informatyka” nr 1/19/2017, s. 17-24ISSN 2080-9069,2450-9221

W. Furmanek, Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia, [w:].[w:].„Dydaktyka Informatyki” nr 12(2017), s. 22-32, 2083-3156, 2543-9847 online

W. Furmanek, Metodologiczne remanenty, Humanistyczna pedagogika pracy w naukach pedagogicznych„REFLEKSJE”, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy Nr 3/ 2017, s. 201-27, ISSN 2450-8748

W. Furmanek, Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym, [w:].„Dydaktyka Informatyki” nr 12(2017), s. 11- 22, 2083-3156, 2543-9847 online

W. Furmanek, Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych, [w:].[w:].„Edukacja-Technika-Informatyka” nr 2/20 /2017, s. 65-81,.ISSN 2080-9069,2450-9221

W. Furmanek, Osoba podstawą antropologiczną humanistycznej pedagogiki pracy, [w:].Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje, red. Adam Solak i Justyna Bluszcz, ISBN 978-83-64953-73-6, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 2017, ark. wyd. 12,65; ss. 253 .

W. Furmanek, Styl życia a forma świętowania. Życie godziwe, dobre życie i dobra praca motywem do świętowania, [w:] Naznaczone pracą… Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki, red. Henryk Bednarczyk, ISBN 978-83-7518-826-4, Wydawnictwo ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna w Szczecinie, Szczecin, 2017, ark. wyd. 10,25; ss. 205.

W. Furmanek, Aksjologia humanistycznej pedagogiki pracy, [w:].„Edukacja Zawodowa i Ustawiczna” pod red. A. Solaka i N. Nyczkało, Warszawa 2016, s. 65 i n. ISBN 978-83-7789-440-8.

W. Furmanek, Wychowanie zawodowe ideą nowej edukacji zawodowej, „ Edukacja w Dyskursie”, Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, nr 5, 2017, ss. 95-116. ISSN.2299-2413

2018

W. Furmanek, Laudacja.z okazji 90. lecia urodzin Z. Wiatrowskiego, [w:] W świecie nauki, pracy i edukacji. Pod red. F. Szloska i R. Gerlacha, Warszawa 2018, Wyd. APS.

W. Furmanek, Konieczność wzmocnienia intelektualizacji edukacji zawodowej [w:] W świecie nauki, pracy i edukacji. Pod red. F. Szloska i R. Gerlacha, Warszawa 2018, Wyd. APS. Ss. 171 – 191

W. Furmanek, Innowacje kategorią współczesności. ”Labor et Educatio” nr 5/2017, ss. 11-45, ISSN 2353-4745.

W. Furmanek, W poszukiwaniu tożsamości dydaktyki informatyki", „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” nr 4/2017

W. Furmanek, Laudacja dla Prof. Kwiatkowskiego, [w:] Red. U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek, Nauka. Edukacja. Praca. Profesorowi S. Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin. Wyd. APS Warszawa 2018, s. 53. ISBN 978-83-66030-00-0

W. Furmanek, Polska szkoła zawodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Red. U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek, Nauka. Edukacja. Praca. Profesorowi S. Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin. Wyd. APS Warszawa 2018, s. 359-377. ISBN 978-83-66030-00-0

W. Furmanek, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla edukacji zawodowej. [w:] Edukacyjne konteksty współczesności. Z Myślą o przyszłości. Pod red. J. Madalińskiej-Michalak, N. G. Pikuły, Wyd. Impuls, Kraków 2018, s. 373-393. ISBN 978-838095-418-2

W. Furmanek, Wspomnienie Przyjaciela, (w:) Zygmunt Wnuk. Życie i praca Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody. Wyd. UR Rzeszów 2018.

W. Furmanek, Człowiek jest osobą, stając się i staje się będąc nią (w:) „Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja”. Red. M. Chrost i K. Jakubiak. Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 101-124, ISBN 978-83-7614-377-4

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow