Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Erasmus+


Rok akademicki 2013/2014 - archiwum
Rok akademicki 2014/2015-2020-2021

 

 

 

 

 

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

  67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
  Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC number - 984448830
 
 
Uniwersytet Rzeszowski otrzymał od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 – 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+. Lista instytucji z Kartą ECHE
 
Program Erasmus+ wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku,  wspierając edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W ramacha Programu Erasmus+ znajdują się wcześniejsze programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.
 
Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie.  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.
 
W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk
 
Akcje "specjalne": Jean Monnet, Sport - działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.
 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+

 

A. Kraje uczestniczące w programie (programme countries)

a. 28 państw członkowskich UE

b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia

c. Turcja

d. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 B. Kraje partnerskie (partner countries)

a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) - Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja

b. Pozostałe kraje - udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

 

 

Przewodnik po programie Erasmus+

 

Wyjazdy studentów

Wyjazdy pracowników

 

      Uczelnie partnerskie UR

 
 
 
 
                 Statystyka wyjazdów i przyjazdów
 
               Polska strona Programu Erasmus+
 
               Europejska strona Programu Erasmus+
 
 
 
 
 

KONTAKT:

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Rejtana 16 C, pok. 26
35-959 Rzeszów
tel./fax 872 10 71
tel. 872 10 23

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - kierownik Działu,   koordynator ds. programów międzynarodowych

lkustra@ur.edu.pl - tel. 17 872 10 71

Umowy bilateralne poza i w ramach programu Erasmus+, przyjazdy pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ z krajami programu, wyjazdy pracowników UR i przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi
 

mgr Anna Zając - wyjazdy pracowników UR na szkolenia, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+

dzwz@ur.edu.pl - tel. 17 872 10 71
mgr Aleksandra Hakalla - wyjazdy studentów na praktykę, wyjazdy naczycieli w celach dydaktycznych w ramach Erasmus+, przyjazdy nauczycieli akademickich (poza programem Erasmus+) - hakallao@ur.edu.pl - tel. 17 872 10 23

mgr Agnieszka Kuca - wyjazdy nauczycieli akademickich i studentów za granicę (poza programem Erasmus+)

akuca@ur.edu.pl - tel. 17 872 10 23

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus+, wyjazdy studentów UR (poza programem Erasmus+), wyjazdy nauczycieli akademickich (poza programem Erasmus+) - adanczyszyn@ur.edu.pl - tel. +17 872 10 23

 

 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

 

 

 

                                                                                             A R C H I W U M

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

 

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013.

Zostały do niego włączone:

 • programy dotychczas realizowane w SOCRATESie
 • program LEONARDO DA VINCI,
 • Program JEAN MONNET,
 • e-Learning
 • European Language Label.

W skład programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE wchodzą cztery programy sektorowe (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.

ERASMUS jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Cel ERASMUSA:

 • podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
 • kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe KARTA UCZELNI ERASMUSA (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Od roku akademickiego 2007/08, uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów obejmującej:
  • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od
   3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  • wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni:
  • nauczycieli akademickich
   • wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni
   • przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  • wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach itp.);
  • innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji)
   • wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni
   • przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych);
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.

 • przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus ubiegają się instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Indywidualni beneficjenci zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swojej macierzystej instytucji.
 • fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością (tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu "Kurs intensywny" uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.
 • fundusze na dofinansowanie projektów wielostronnych oraz sieci tematycznych koordynatorzy tych przedsięwzięć wnioskują do Komisji Europejskiej.

 

Studenci i pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/mobilnosc-szkoly-wyzsze-rok-akademicki-201213.

 

Kursy językowe

Uniwersytet Rzeszowski  oferuje:

- studentom zakwalifikowanym na wyjazd na studia lub praktykę do Włoch lub Hiszpanii intensywne dwumiesięczne kursy języków włoskiego i hiszpańskiego - bezpłatne,

- pracownikim przeprowadzającym lub zamierzającym przeprowadzać zajęcia w języku angielskim oraz innym pracownikom zamierzającym uczestniczyć w programie Erasmus specjalistyczne kursy języka angielskiego.

 

Studenci UR zachęcani są do uczestnictwa w kursach  EILC, czyli kursie języków rzadziej używanych, nawet jeśli w danym kraju językiem wykładowym jest język angielski. 


 

A R C H I W U M

 

 


 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow