Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW i UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA I ZAPOMOGI W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ NA UCZELNI Z POWODU ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-1924.03.2020 10:02

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW i UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA I ZAPOMOGI W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ NA UCZELNI Z POWODU ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

 

STYPENDIUM SOCJALNE:

 1. W dniu 13.03.2020 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendium socjalne złożone zgodnie z terminem porządkowym określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów i podjęła decyzje o przyznaniu świadczenia na semestr letni 2019/2020,.
 2. Decyzje w tej sprawie będą wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej, ich odebranie oznacza spełnienie warunku do wypłaty świadczeń.
 3. W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku (np. brak dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny, brak wymaganego zaświadczenia z MOPS jeżeli dochód rodziny jest niższy niż 528 zł itp.), brakujące dokumenty należy wysłać na adres Dziekanatu socjalnego danego Kolegium drogą mailową (skany/zdjęcia dokumentów) lub jeżeli nie ma takiej możliwości za pośrednictwem poczty polskiej – oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie późniejszym, termin ten będzie wskazany po wznowieniu zajęć na Uczelni. Terminy doręczenia brakujących dokumentów zostają wydłużone do 21 dni od daty otrzymania wezwania.
 4. Wnioski o stypendium socjalne złożone po terminie porządkowym, będą rozpatrzone
  w kwietniu.

STYPENDIUM REKTORA

 1. W dniu 13.03.2020 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendium Rektora złożone zgodnie z terminem porządkowym określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów i podjęła decyzje o przyznaniu świadczenia na semestr letni 2019/2020,.
 2. Listy rankingowe zostały zamieszczone na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/aktualnosci/39474,listy-rankingowe-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-rektora-dla-studentow-zlozonych-w-semestrze-letnim-w-roku-akademickim-20192020.html
 3. Decyzje w tej sprawie będą wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej, ich odebranie oznacza spełnienie warunku do wypłaty świadczeń.
 4. Komisja Stypendialna UR ustaliła że środki dotacji przeznaczone na liczbę 10 % studentów danego kierunku, zostały rozdysponowane.
 5. Wnioski o stypendium Rektora złożone po terminie porządkowym, będą rozpatrzone w kwietniu.

ZAPOMOGI

 1. W dniu 13.03.2020 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o zapomogi złożone na semestr letni 2019/2020,
 2. Decyzje w tej sprawie będą wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej, ich odebranie oznacza spełnienie warunku do wypłaty świadczeń.

WYPŁATY

 1. Świadczenia przyznane na semestr letni 2019/2020 będą wypłacane począwszy od miesiąca kwietnia z wyrównaniem za marzec 2020 r.

ZAPOMOGI Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ZWIĄZANEJ Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

UWAGA!!!

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności, należy:

 1. przedstawić, jak zaistniała sytuacja przyczyniła się do trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się student i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny). Komisja Stypendialna będzie analizować, czy przedstawiona sytuacja jest podstawą do przyznania zapomogi.
 2. udokumentować zaistniałą sytuację: rozwiązanie umowy o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne na semestr letni  itp.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU W CZASACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 1. Regulamin świadczeń dla studentów wraz załącznikami (w tym wnioskami) dostępny na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-studentow-ur-2018-2019
 2. Wnioski o świadczenia należy złożyć przez system Wirtualna Uczelnia (WU),
 3. Złożony w WU wniosek należy wydrukować, podpisać, następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na wskazany niżej adres mailowy (kontakt do dziekanatów), jeżeli nie ma możliwości wysłania drogą mailową należy wysłać za pośrednictwem poczty polskiej.
 4. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane dokumenty/zdjęcia dokumentów wymaganych do złożenia wniosku (w przypadku zapomogi jak wskazano wyżej w pkt. 2) i wysłać wraz
  z wnioskiem na adres email.
 5. Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Stypendialnej w danym miesiącu, a decyzje wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej.
 6. ODWOŁANIA  od decyzji KS – należy składać analogicznie jak w pkt. 1-5.
 7. UWAGA!!!

Proszę o czytelne wypełnianie wniosków, a szczególnie uzasadnienia wniosku lub odwołania, można uzasadnienie napisać w osobnym załączniku w dokumencie WORD  wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać wraz z wnioskiem.

Oryginały dokumentów (wysłanych skanów, zdjęć) należy dostarczyć w terminie późniejszym, termin ten będzie wskazany po wznowieniu zajęć na Uczelni.

 1. Kontakt do dziekanatów:

STYPENDIA SOCJALNE, ZAPOMOGI, STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

KOLEGIUM HUMANISTYCZNE
Dziekanat Spraw Socjalnych

Al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-315  Rzeszów

Tel. 17 8721286

Adres email: kratowska@ur.edu.pl

 

KOLEGIUM MEDYCZNE

Dziekanat Spraw Socjalnych

Al. Kopisto 2a

35-959 Rzeszów

Kontakt wyłącznie mailowy

- Dietetyka, Elektroradiologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie publiczne - amazur@ur.edu.pl

- Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne - prodzen@ur.edu.pl

- English Division, Kierunek Lekarski, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne - mchrzastek@ur.edu.pl

 

KOLEGIUM PRZYRODNICZE

Dziekanat Spraw Socjalnych

Budynek A0,

ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Tel. 178518526

Adres email: kamila@ur.edu.pl

 

KOLEGIUM SPOŁECZNE

Dziekanat Spraw Socjalnych

ul. Ćwiklińskiej 2

35-601 Rzeszów

Tel. 17 8721608

Adres email: badwe@ur.edu.pl

 

STYPENDIUM REKTORA

Dział Kształcenia

Sekcja Spraw Socjalnych

Al. mjr W. Kopisto 2A

35-959 Rzeszów

Tel. 178721025

Adres email: jmis@ur.edu.pl

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow