Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytetu Rzeszowskiego

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 C, bud.A-1, poziom -2, lokal 026
tel. 17 872 29 11, 17 872 29 10
biuroutw@ur.edu.pl;  http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie powołano Uchwałą Senatu WSP w 1983 roku.  Obecnie Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 2012 r. działa jako Studium Otwarte przy UR.

Celem UTW jest ustawiczne kształcenie dorosłych 55+ nieaktywnych zawodowo. Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • cotygodniowe wykłady ogólne
  • seminaria tematyczne
  • zajęcia dodatkowe w sekcjach, klubach i grupach: językowych, komputerowych, artystyczno-kulturalnych, sportowo-turystycznych.       

Słuchaczem UTW-UR może zostać osoba 55+ (emeryt, rencista - konieczność okazania aktualnej legitymacji ZUS), która wypełni deklarację członkowską + zdjęcie, opłaci wpisowe - 20 zł   i składkę roczną - 80 zł. Osoby 80+ opłacają wpisowe 10 zł i składkę roczną 20 zł.

Słuchacz otrzymuje legitymację UTW-URpotwierdzoną ważnością na dany rok akademicki, która uprawnia do uczestnictwa w zajęciach UTW-UR, korzystania z biblioteki UR oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty.

Zajęcia dodatkowe są częściowo płatne .

Zapisy przyjmowane są w Biurze UTW-UR ul. Rejtana 16 C  p.026 w godzinach pracy: 

poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00, środy 10.00-14.00

jedynie w terminie od 16.09.-16.10.2019; składki kontynuujących uczestnictwo muszą być opłacone do 31.10.2019; a uczestników projektu UR - do 11.09.2019.

Wpłaty składek i opłat jedynie poprzez konto: 60 1030 1508 0000 0008 1775 8265 – elektronicznie lub przekazem pocztowym (zwolnione z opłat pocztowych) z opisem:

Uniwersytet Rzeszowski - Uniwersytet Trzeciego Wieku, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 C, składka r. akad. 2019/2020, imię i nazwisko, numer legitymacji UTW-UR.

Okazanie potwierdzenia wpłaty będzie podstawą do przedłużenia legitymacji studenckiej.

 Informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze UTW-UR, podawane w Auli UR przed wykładami od godz.16.45 na telebimie oraz zamieszczane na  stronie internetowej.

 Wykłady ogólne odbywają się we wtorki od godz.17.00-18.30 w Auli Głównej UR ul. Rejtana 16 C.    

Seminaria i zajęcia w sekcjach, grupach i klubach odbywają się wg. odrębnego harmonogramu.

Podstawą uczestnictwa jest aktualna legitymacja  Słuchacza UTW-UR.

 

Nasza historia.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przy Uniwersytecie Rzeszowskim jest jednym z najstarszych i jednym z największych w Polsce.

15 listopada 1983 r. ukonstytuowała się Rada Założycielska, której przewodniczącą została pani Genowefa Kruczek-Kowalska i Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej z 12 grudnia 1983 r. powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku przy tej uczelni. Formalna inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 14 lutego 1984 r., dokonał jej  Rektor WSP, prof. dr hab. Józef Lipec.. Po kolejnych zmianach  UTW stał się Studium Otwartym pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie – Uchwała Senatu z 18.04.1992 r., a następnie Studium Otwartym Uniwersytetu Rzeszowskiego o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie – Uchwała Senatu UR z 18.04.2002 r. Ten status potwierdziła Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  z 26.01.2012 r.

W Rzeszowie z inicjatywą powołania uniwersytetu trzeciego wieku wystąpiła pani Genowefa Kruczek-Kowalska, która zostaje pierwszą przewodniczącą Samorządu UTW i funkcję tę pełniła od 1983 roku przez 24 kolejnych lat. Przeprowadza uniwersytet przez zmiany organizacyjne i wnosi niebywały wkład w funkcjonowanie UTW poprzez swą aktywność i umiejętności organizacyjne, nadaje kierunek podstawowym działaniom: zdobywanie wiedzy, udział w dyskusjach naukowych, organizowanie spotkań literacko-poetyckich, spotkań integracyjnych, organizację różnych sekcji, w których słuchacze mogą realizować swoje potrzeby i pasje, w szczególności malarskie i śpiewacze. Staje się kreatorką cotygodniowych wykładów prowadzonych na wysokim poziomie przez pracowników naukowych WSP/UR ze wszystkich wydziałów i Politechniki Rzeszowskiej z szerokiego spektrum wiedzy. Dba o systematyczny wzrost liczby słuchaczy i włączanie ich w życie naukowo-kulturalne miasta. Nawiązała współpracę z rzeszowskimi instytucjami kulturalnymi. Dokumentuje działalność UTW wydając 7 Biuletynów oraz 3 Księgi Pamiątkowe z okazji 15-lecia, 20-lecia i 25-lecia. Od 2007 r. pani Genowefa Kruczek–Kowalska jest Honorową Starościną UTW oraz nadal aktywnie uczestniczy w życiu UTW.

Kolejnymi Starościnami były: Ludmiła Korga (2007-2008), Zofia Prokop (2008-2009), Teresa Draus (2009-2011),  Danuta Kamieniecka-Przywara (2011-2019) i Małkorzata Siuta obecnie.

Opiekunami UTW z ramienia uczelni byli: prof. Stefan Reczek, prof. Janusz Homplewicz, prof. Józef Połćwiartek, prof. Marek Zin, a obecnie dr hab.prof.UR Andrzej Bonusiak.

Głównym celem działalności UTW jest permanentne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Przez wiele lat cel ten realizowany był przede wszystkim poprzez wykłady ogólne, które w miarę systematycznie odbywały się raz w tygodniu.

Obecnie odbywają się one co wtorek o godz. 17.00 w dużej auli UR, która może pomieścić ok. 300 osób, a ich tematyka obejmuje szeroki zakres z różnych dziedzin nauki. W roku akad. 2013/2014 reaktywowana została Rada Programowa, w skład której wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący wszystkie Wydziały UR, co pozwala jeszcze bardziej wzbogacić i urozmaicić tematykę wykładów.

Ze względu na liczny udział słuchaczy i duże zainteresowanie tą formą edukacji, w roku 2014 ruszyły tematyczne seminaria z poszczególnych dziedzin wiedzy dla węższych grup zainteresowanych daną problematyką, które odbywają się w małej auli w godzinach popołudniowych w poniedziałki lub środy.

Do wykładów dołączyły zajęcia dodatkowe w grupach zainteresowań: chór, malarstwo, gimnastyka, które początkowo prowadzone były w kameralnych grupach, gdyż i liczebność UTW przez długie lata nie przekraczała 100 słuchaczy. Sytuacja diametralnie zaczęła się zmieniać ok. 9 lat temu, gdy do UTW corocznie zaczęło się zapisywać nawet do 400 słuchaczy, sporą część tej liczby stanowiły osoby na wcześniejszej emeryturze, a więc i o dużej jeszcze aktywności fizycznej i intelektualnej. I to pod ich potrzeby związane z aktywnym funkcjonowaniem w życiu publicznym i społecznym, powstawały kolejne grupy zajęciowe.

Obecnie dla ok.751 czynnych słuchaczy UTW na ok. 922 zapisanych i 2809 wydanych legitymacji, funkcjonuje ok. 54 grup zajęciowych i klubów zainteresowań w 5 sekcjach, których pracę koordynują poszczególni członkowie zarządu.

Sekcja artystyczno-kulturalna: chór Cantilena, klub malarstwa (3 grupy), klub rękodzieła (2 grupy), klub fotografii (4 grupy), klub tańca (2 grupy), klub filmu i teatru, grupa teatralna Słowo za Słowo, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Melomana, Klub Seniora 80+.

Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej: gimnastyka, tenis stołowy, cantienica, trening TER.

Sekcja języka angielskiego -  grup 14.

Sekcja języków obcych:  j.francuski (1), j.hiszpański |(1), j.niemiecki (2), j.włoski (2).

Sekcja komputerowa13 grup.

Prowadzona jest Kronika oraz strona internetowa UTW-UR, a także wydawane Biuletyny UTW.

Dla słuchaczy zapisanych w roku akad.2018/2019 prowadzone sa bezpłatne kursy w ramach Projektu UR "Systemowa edukacja nieformalna Uniwersytetu Rzeszowskiego przestrzenią rozwoju słuchaczy UTW-UR".

Struktury UTW są otwarte dla nowych grup i klubów, zainteresowani słuchacze mogą organizować się zgodnie ze swoimi potrzebami, pasjami itp. podejmując wysiłek logistyczny, tym samym partycypując w życiu UTW.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow