Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – Technika – Informatyka03.10.2018 08:14

W dniach 24-26 września 2018 r. miała miejsce

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Edukacja – Technika – Informatyka

zorganizowana przez

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Wydziału Pedagogicznego

 przy współpracy z:

Instytutem Nauk o Polityce, Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Dwujęzycznym Liceum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego: Pracownia Technologii Lifelong Learning; Pracownia Optymalizacji i Transferu Wiedzy; Pracownia E-Learningu; Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Kołem Naukowym: Edukacja bez Granic i Kołem Naukowym Politologów

Uniwersytetu Rzeszowskiego

oraz

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Komitet naukowy składał się z pracowników naukowych uczelni polskich i zagranicznych:

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – przewodniczący

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – przewodniczący honorowy

Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz naukowy

Dr hab. inż. prof. ITE Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)

Doc. PhDr. Miroslav Chráska, PhD. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Prof. PhD. Olga Filatova – Narodowy Włodzimierski Uniwersytet im. Stoletowych (Rosja)

Prof. PhD. Vlado Galičić – Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)

Doc. PhD. Slavoljub Hilcenko – Wyższa Szkoła Zawodowa w Suboticy (Serbia)

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)

Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)

Doc. Paed. Dr., Jiři Kropáč CSc. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)

Prof. dr hab. Mária Kožuchowá – Katolicki Uniwersytet, Ružomberok (Słowacja)

Prof. dr hab. Mikołaj I. Leonow – Udmurcki Uniwersytet Państwowy w Iżewsku (Rosja)

Prof. PhD. Oksana Nagorniuk – Narodowy Uniwersytet Inżynierii Środowiska w Kijowie (Ukraina)

Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)

Prof. Paed. Dr., Jozef Pavelka, PhD. – Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)

Dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Prof. PhD. Mario Plenkowić – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)

Dr hab. prof. PK Czesław Plewka – Politechnika Koszalińska (Polska)

Prof. dr hab. Natalia Ridei – Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa w Kijowie (Ukraina)

Doc. Ing. Ladislav Rudolf, PhD. – Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

Doc. Ing. Čestmír Serafín Dr. Ing-Paed. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)

Dr hab. inż. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Paed. Dr. Jan Stebila, PhD. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Prof. Ing. Ján Stoffa DrSc. – Wydział Pedagogiczny w Ołomuńcu (Czechy)

Prof. Ing. Veronika Stoffova DrSc. – Uniwersytet Jánosa Selyego w Komárnie (Słowacja)

Dr hab. prof. APS Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej (Polska)

Prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. – Instytut Technologii w Dubnicy (Słowacja)

Dr hab. prof. UWMCS Jolanta Wilsz – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (Polska)

 

W komitecie organizacyjnym konferencji pracowały następujące osoby:

Dr Waldemar Lib – przewodniczący

Dr inż. Tomasz Warzocha

Mgr inż. Krystian Tuczyński

Mgr inż. Tomasz Warchoł

Lic. Anna Solecka – Koło naukowe Edukacja Bez Granic

Lic. Andżelika Sereda – Koło Naukowe Edukacja Bez Granic

 

W tegorocznej konferencji udział wzięli goście z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych:

Polska

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • NASK – Państwowy Instytut Badawczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Nauk Ścisłych UKSW
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński, Studium Pedagogiczne
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Armenia

 • Yerevan State University

Czechy

 • Ostravská Univerzita
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • VŠB – Technical University of Ostrava
 • Vysoká Škola Technická a Ekonomická v Českých Budějovicích
 • Západočeská Univerzita v Plzni

Niemcy

 • Bodden Kliniken - Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Rostock

Serbia

 • College of Vocational School, Subotica, Vocational Training for Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica, Serbia

Słowacja

 • Prešovská Univerzita v Prešove
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Vysoká Škola DTI in Dubnica nad Váhom

Rosja

 • Moscow Pedagogical State University (MPSU)
 • Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

Ukraina

 • Berezhany Agricultural Institute
 • National Dragomanov Pedagogical University
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

 

Łącznie w czasie obrad konferencyjnych wygłoszono 178 referatów z czego 43 stanowiły prezentacje gości zagranicznych, a 14 wygłosili studenci działający w ramach kół naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Edukacja Bez Granic i Koło Naukowe Politologów)

W głównej części konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili różne strony problematyki kształcenia nauczycieli. Natomiast w centrum uwagi uczestników poszczególnych sekcji panelowych znalazły się zagadnienia związane z wielostronnymi analizami problemów edukacji: dorosłych, informatycznej, wczesnoszkolnej, formalnej i nieformalnej, technicznej, medialnej, nauczycieli, porównawczej, ogólnej, ekologicznej i środowiskowej. Oddzielną problematykę stanowiła perspektywa zastosowania ICT w edukacji oraz teraźniejszość i przyszłość e-learningu.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow